mali danışmanlık
muhasebe
muhasebe denetimi
yönetim danışmanlığı
eğitim hizmetleri

Hakkımızda

Sektöre uzun yıllar hizmet veren deneyimli kadrosu ile mali danışmanlık, muhasebe, muhasebe denetimi, yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Finans, teşvik, yatırım ve mali alanlarda yaşanan hızlı gelişim ve değişimi yakından izleyen ofisimiz, bu gelişmeleri en hızlı ve en anlaşılır şekilde müşterileriyle paylaşmakta; teori ve uygulamada karşılaşılan tüm soru ve sorunları ivedilikle ve güvenle çözmektedir. Amacımız, bu ilkeler çerçevesinde, gerek Türkiye’de, gerekse uluslararası alanda tercih edilen, kurumsallaşmış, kalıcı, büyük bir yapıya sahip olarak uzun yıllar müşterilerimize ve Türk ekonomisine hizmet vermek, çok uluslu şirketlerden, büyük firmalara; kamu kurumlarından, hızla büyümekte olan onbinlerce daha küçük iş koluna kadar dünya çapındaki tüm müşterilerimize en iyi kalitede hizmet sunmaktır. Uluslararası tecrübeye sahip uzmanlarımız, müşterilerimize, hangi ülkede faaliyet gösterdiklerine bağlı olmaksızın, aynı kalitede hizmet sunmaktadırlar. Gücümüzü müşterilerimize sağladığımız değerlerden, çalışanlarımız arasındaki dayanışmadan ve farklı kültürlerdeki müşterilerle yapılan çalışmalardan kaynaklanan bilgi birikimimizden alıyoruz. Değişken koşullar karsısında esnek, hızlı hareket edebilen, müşteri talep ve beklentilerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren ve güçlü bir teknolojik alt-yapıya sahip bir Ofis olmaktan gurur duyuyoruz.

 
Bordro HizmetleriPersonel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü Aylık ve dört aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması / yapılması SSK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik

Vergi Beyannameleri
Bildirim Hizmetleri

Muhtasar, KDV, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması Vergi beyannamelerinin kontrolü Mali mevzuata göre bildirimlerin düzenlenmesi Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik

Yasal Uygunluk Hizmetleri

Gerçek/Tüzel kişi mükellefiyet tesisi Şirketlerin kuruluş, genel kurul, kapanış vb. işlemlerin yapılması Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması Mevzuatla ilgili diğer işlemler Mevzuat konusunda müşavirlik Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi/belirlenmesi/raporlanması Geçmiş dönemlerin vergi beyannamelerinin incelenmesi Gerçekleşen vergi yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması. İşlemlerin muhasebe kayıtlarına girilmeden önce mevzuata uygunluğunun kontrolü Vergi indirim ve istisnalarının kontrolü Yararlanılması mümkün olan vergi avantajlarının tanımlanması Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması

Çalışmalarımız

Bordro Hizmetleri

Personel bordrolarının hazırlanması/kontrolü Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü Aylık ve dört aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması/yapılması SSK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik

Vergi Beyannameleri Bildirim Hizmetleri

Muhtasar, KDV, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması Vergi beyannamelerinin kontrolü Mali mevzuata göre bildirimlerin düzenlenmesi Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik

Yasal Uygunluk Hizmetleri

Gerçek/Tüzel kişi mükellefiyet tesisi Şirketlerin kuruluş, genel kurul, kapanış vb. işlemlerin yapılması Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması Mevzuatla ilgili diğer işlemler Mevzuat konusunda müşavirlik Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi/belirlenmesi/raporlanması Geçmiş dönemlerin vergi beyannamelerinin incelenmesi Gerçekleşen vergi yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması. İşlemlerin muhasebe kayıtlarına girilmeden önce mevzuata uygunluğunun kontrolü Vergi indirim ve istisnalarının kontrolü Yararlanılması mümkün olan vergi avantajlarının tanımlanması Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması

Eğitim/danışmanlık

UFRS (TFRS), UMS (TMS) eğitimleri vermek, bu konularda danışmanlık yapmak

Yasal Uygunluk Hizmetleri

Gerçek/Tüzel kişi mükellefiyet tesisi Şirketlerin kuruluş, genel kurul, kapanış vb. işlemlerin yapılması Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması Mevzuatla ilgili diğer işlemler Mevzuat konusunda müşavirlik Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi/belirlenmesi/raporlanması Geçmiş dönemlerin vergi beyannamelerinin incelenmesi Gerçekleşen vergi yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması. İşlemlerin muhasebe kayıtlarına girilmeden önce mevzuata uygunluğunun kontrolü Vergi indirim ve istisnalarının kontrolü Yararlanılması mümkün olan vergi avantajlarının tanımlanması Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması

Bize ulaşın

Strazburg cad: 15/5
Sıhhıye - ANKARA

Telefon 1: 0 312 231 24 65
Telefon 2: 0 312 232 64 19
FAX: 0 312 231 53 91
E-mail: vedat@vedatcakmak.com.tr

Vedat Çakmak

Additional page